مقالات
موضوع مقاله :


  
کاربرد اسانسهای گیاهی در کنترل Rhizopus stolonifer عامل پوسیدگی نرم در هلو در شرایط درون شیشه ای
                    جهت دانلود مقاله بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.      

                                                                             

خلاصه :

اسانسها به عنوان ترکیباتی پیچیده در قسمت های مختلف گیاهان تولید شده و وظایف مختلفی را بر عهده دارند.امروزه پیامد های سوء استفاده از سموم مهلک شیمیایی در کنترل آفات و بیماریهای گیاهی ،توجه بیشتر مسئولین امر را به بهینه سازی روشهای کنترل ضایعات از طریق استفاده از نیروهای بالقوه موجود در طبیعت معطوف داشته است. یکی از روشهای نوین مبارزه با عوامل مذکور، استفاده از ترکیبات طبیعی از جمله اسانسهای گیاهان دارویی می باشد.به منظور بررسی تأثیر تعدادی از اسانسهای گیاهان دارویی با غلظتهای مختلف بر کنترل پوسیدگی نرم ،آزمایشی در شرایط درون شیشه ای انجام شد.این آزمایش به صورت فاکتوریل ودر قالب طرح کاملاًتصادفی با چهار تکرار صورت گرفت.تیمارهای این آزمایش شامل اسانس 4 گیاه دارویی از خانواده نعناییان شامل (نعنا فلفلی (Mentha pipperita) ،آویشن (Thymus vulgaris) ،اسطوخودوس (Lavandula officinalis) ومرزه (Satureja hotensis L.)) در 5 غلظت مختلف (0 ،200،400،600،800 میکرولیتر بر لیتر)و 2 روش ( اختلاط با محیط کشت و تدخینی) بودند.صفات اندازه گیری شده در شرایط درون شیشه ای شامل قطر هاله رشد کلنی و درصد ممانعت از رشد بود.در تمامی مراحل داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.نتایج بدست آمده نشان داد که در هر دو روش با افزایش غلظت اسانس میزان رشد هاله کلنی قارچ نسبت به شاهد کاهش و درصد بازدارندگی نسبت به شاهد افزایش معنی داری داشت ؛همچنین از میان دو روش مورد استفاده روش تبخیری در کنترل رشد قارچ مورد نظر نسبت به روش اختلاط با محیط کشت کارآمد تر ارزیابی شد .محیط های کشت حاوی آویشن، نعناع فلفلی و مرزه با غلظت 800 میکرولیتر برلیتر کمترین میزان رشد هاله قارچ مشاهده شد ؛ بین اسانس های نعنا و مرزه تفاوت معنی داری مشاهده نشد .


 کلمات کلیدی :  بیماریهای پس از برداشت ،پوسیــدگی نرم ،اسانسهای گیاهی
 

شرکت اکسیر گل سرخ تولید کننده داروهای گیاهی -فرآورده های گیاهان دارویی (اسانس ، عصاره، طعم دهنده های طبیعی)  شماره تماس : 6- 35410964 - 051


کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت اکسیر گل سرخ می باشد. Copyright © 2009 - 2015 Herbalexir.com